Del fra: : :  
08.12.2021 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 31 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid)

Spørgetid

1.1) Spm. nr. S 269 om at Israel betegner seks menneskerettighedsorganisationer som terrororganisationer

Spm. nr. S 269 Til udenrigsministeren af: Rasmus Nordqvist (SF): Hvilke skridt vil udenrigsministeren tage bilateralt og i relevante internationale fora i forhold til Israels beslutning om at betegne seks menneskerettighedsorganisationer som terrororganisationer, og vil ministeren tage initiativ til at bede Israel om at omgøre sin beslutning?

1.2) Spm. nr. S273 om at de israelske myndigheder fremlægger dokumentation for terrorbetegnelsen af palæstinensiske civilsamfundsorganisationer

Spm. nr. S 273 Til udenrigsministeren af: Christian Juhl (EL): Vil udenrigsministeren som i Norge kræve, at de israelske myndigheder inden for en klar deadline fremlægger overbevisende dokumentation for de påstande, som ligger til grund for terrorbetegnelsen af de seks palæstinensiske civilsamfundsorganisationer, og vil udenrigsministeren indkalde den israelske ambassadør til en samtale, hvor dette budskab overleveres?

1.3) Spm. nr. S 274 om at beskytte de palæstinensiske civilsamfundsorganisationer

Spm. nr. S 274 Til udenrigsministeren af: Christian Juhl (EL): Hvilke tiltag vil udenrigsministeren tage for at beskytte de palæstinensiske civilsamfundsorganisationer, som udfører et vitalt arbejde med at dokumentere menneskerettighedskrænkelser fra den israelske besættelsesmagt og Det Palæstinensiske Selvstyre, som Danmark i øvrigt har støttet og samarbejdet med en årrække, og vil Danmark på linje med andre lande være villig til at sikre en ekstrabevilling til de seks organisationer for at markere sin opbakning?

1.4) Spm. nr. S 275 om e-mail-korrespondance i forbindelse med aflivning af mink

Spm. nr. S 275 Til justitsministeren af: Morten Messerschmidt (DF): Hvad er ministerens holdning til den e-mail-korrespondance, der – i forbindelse med det daværende Miljø- og Fødevareministeriums redegørelse om ulovlig aflivning af mink – den 21. november blev udvekslet mellem en medarbejder i Rigspolitiet og en medarbejder i Justitsministeriet, hvor der ifølge advokatundersøgelsen om actioncard på side 129 fremgår følgende indhold: »Ps. Jeg går ud fra, at det er besluttet, at redegørelsen ikke skal komme ind på Justitsministeriets telefonopkald den 5. november om den manglende lovhjemmel.«?

1.5) Spm. nr. S 277 om kriminalitet mellem grupper

Spm. nr. S 277 Til justitsministeren af: Morten Messerschmidt (DF): Hvad tænker ministeren om, at socioøkonomiske forhold ifølge den internationalt anerkendte kriminolog Per-Olof Wikström kun kan forklare 3-4 pct. af variationen i kriminalitet mellem grupper, mens resten må tilskrives personlig moral, ligesom han for nylig i et interview har forklaret det: »Social udsathed forklarer 3–4 procent af variationen i kriminalitet, mens personlig moral og selvkontrol, samt de miljøer man færdes i forklarer ca. 60 procent. De fleste, som lever i social udsathed er ikke kriminelle. Det kan ikke i sig selv være en årsag til kriminalitet, fortsætter han og vender tilbage til ordene selvkontrol og moral.« (spørgerens oversættelse)?

1.6) Spm. nr. S 276 om at afvise at udtale sig om flere spørgsmål vedrørende forløbet om aflivning af alle mink

Spm. nr. S 276 Til justitsministeren af: Karina Adsbøl (DF): Vil ministeren – idet Minkkommissionen ikke anser det som et problem, at regeringen udtaler sig om minksagen – tilkendegive, om han kategorisk afviser at udtale sig om flere spørgsmål vedrørende forløbet om aflivning af alle mink, som for tiden undersøges af Minkkommissionen, eller er der efter ministerens opfattelse – trods tilbageholdenhed af principielle årsager i relation til Minkkommissionens arbejde – et vist rum til at udtale sig om spørgsmål, bl.a. i forhold til rent faktuelle oplysninger, der spørges til i spørgsmål 252, REU alm. del, af 16. november 2021?

1.7) Spm. nr. S 260 om kommunale genbrugsbutikker

Spm. nr. S 260 Til klima-, energi- og forsyningsministeren af: Jens Rohde (KD): Hvad mener ministeren om knopskydningen af kommunale genbrugsbutikker i flere danske kommuner?

1.8) Spm. nr. S 261 om kommunale genbrugsbutikker

Spm. nr. S 261 Til klima-, energi- og forsyningsministeren af: Jens Rohde (KD): Mener ministeren, at den kommunale aktivitet i forhold til genbrugsbutikker styrker eller svækker civilsamfundet, endsige er i overensstemmelse med den politiske aftale om ngo’ers (herunder Røde Kors' og Kirkens Korshærs) forrang i adgang til genbrugsvarer?

1.9) Spm. nr. S 258 om julegudstjenesterne

Spm. nr. S 258 Til kirkeministeren af: Louise Schack Elholm (V): Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at julegudstjenesterne ikke bliver aflyst i år?

1.10) Spm. nr. S 270 om menneskerettigheder i EU

Spm. nr. S 270 Til erhvervsministeren af: Rasmus Nordqvist (SF): Hvad kan ministeren oplyse om fremdriften i arbejdet med at sikre lovpligtig rettidig omhu for menneskerettigheder i EU, er regeringen enig i et sådant behov, og hvad gør regeringen for at sikre en fremdrift i processen?

1.11) Spm. nr. S 271 om det gavner præstemanglen i landområderne i Danmark, hvis der bliver skåret ned på optaget på teologiuddannelsen

Spm. nr. S 271 Til uddannelses- og forskningsministeren af: Louise Schack Elholm (V): Mener ministeren, at det gavner præstemanglen i landområderne i Danmark, hvis der bliver skåret ned på optaget på teologiuddannelsen?

2) 1. beh. af B42 om at udelukke personer, der af PET vurderes at være til fare for landets sikkerhed, fra opnåelse af dansk indfødsret for bestandig

Forslag til folketingsbeslutning om at udelukke personer, der af PET vurderes at være til fare for landets sikkerhed, fra opnåelse af dansk indfødsret for bestandig. Af Marcus Knuth (KF) og Søren Pape Poulsen (KF).

3) Forhandling af F 14 om indfødsretslovforslag

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om indfødsretslovforslag. Af Marcus Knuth (KF) og Niels Flemming Hansen (KF).