Del fra: : :  
18.01.2022 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 46 i salen

1) Fortsættelse af F 23 om, hvornår regeringen vil indkalde til forhandlinger om en sundhedsreform

Forespørgsel til statsministeren om, hvornår regeringen vil indkalde til forhandlinger om en sundhedsreform. (Hasteforespørgsel). Af Martin Geertsen (V), Liselott Blixt (DF), Per Larsen (KF), Lars Boje Mathiesen (NB) og Henrik Dahl (LA).

2) 2. behandling af L 83 om ændring af grundlag for oplysningsarbejde om udviklingssamarbejde

Forslag til lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde. (Ændring af grundlag for oplysningsarbejde om udviklingssamarbejde). Af ministeren for udviklingssamarbejde (Flemming Møller Mortensen).

3) 2. behandling af L 85 om mellemkommunal refusion for kommunale sundhedsydelser til borgere på sociale botilbud m.v.

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om elektroniske cigaretter m.v. og lov om tobaksvarer m.v. (Mellemkommunal refusion for kommunale sundhedsydelser til borgere på sociale botilbud m.v. og tilpasning af gebyrmodellerne for produkter omfattet af lov om elektroniske cigaretter m.v. og lov om tobaksvarer m.v.). Af sundhedsministeren (Magnus Heunicke).

4) 2. behandling af L 97 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler

Forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og forskellige andre love. (Lovteknisk opdatering og mindre præciseringer af national lovgivning til EU-forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler). Af sundhedsministeren (Magnus Heunicke).

5) Partilederdebat

Partilederdebat.