Del fra: : :  
19.01.2022 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 47 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid)

Spørgetid

1.1) Spm. nr. S 375 om partnervold og partnerdrab

Spm. nr. S 375 Til social- og ældreministeren af: Morten Messerschmidt (DF): Hvad vil ministeren gøre i forbindelse med den undersøgelse, der viser, at der i Danmark begås et partnerdrab cirka en gang om måneden, især mod kvinder, og hvad har ministeren tænkt sig at gøre for at standse partnervold som den, Louise Thagaard har fortalt om til TV 2, hvor hendes ekskæreste blot fik 7 års fængsel for – foran deres søn – at stikke hende 11 gange med en kniv og derefter kaste hende 6,5 meter ned fra lejlighedens altan?

1.2) Spm. nr. S 378 om familier, der har været udsat for grundløse underretninger

Spm. nr. S 378 Til social- og ældreministeren af: Karina Adsbøl (DF): Mener ministeren, at det er rimeligt, at familier, der har været udsat for grundløse underretninger, som har skabt tvivl om deres forældreevner, ikke kan få slettet underretningerne, selv om det er blevet fastslået, at de er grundløse, som f.eks. i sagerne fra Fanø, der blev belyst i dokumentaren »Mistænkt for Livet«, og sagen om en familie, der blev kaldt til samtale hos kommunen efter en jagtrejse?

1.3) Spm. nr. S 381 om underretninger

Spm. nr. S 381 Til social- og ældreministeren af: Karina Adsbøl (DF): Hvordan mener ministeren at man skal sikre, at underretninger ikke bliver anvendt som chikane, og mener ministeren, at systemet er godt nok, som det er?

1.4) Spm. nr. S 376 om det er rimeligt at annullere en virksomheds skatte- og momslån m.v. på baggrund af en 8 år gammel fartbøde

Spm. nr. S 376 Til skatteministeren af: Michael Aastrup Jensen (V): Mener ministeren, at det er rimeligt at annullere en virksomheds skatte- og momslån m.v. under coronatiden på baggrund af en 8 år gammel fartbøde for en forseelse begået af virksomhedens direktør, når forseelsen er sket før virksomhedens oprettelse og uden at det har betydning for virksomhedens drift og ledelse?

1.5) Spm. nr. S 371 om Hesselø Havvindmøllepark

Spm. nr. S 371 Til klima-, energi- og forsyningsministeren af: Katarina Ammitzbøll (KF): Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at problemerne omkring Hesselø Havvindmøllepark ikke forsinker den grønne omstilling?

1.6) Spm. nr. S 373 om rutineflaring fra Total og andre energiselskaber i Nordsøen

Spm. nr. S 373 Til klima-, energi- og forsyningsministeren af: Signe Munk (SF): Hvad agter ministeren at gøre for at stoppe rutineflaring fra Total og andre energiselskaber i Nordsøen?

1.7) Spm. nr. S 377 om at bruge de penge, som staten sparer på de høje elafgifter, på at reducere el- og varmeregninger for danskerne

Spm. nr. S 377 Til klima-, energi- og forsyningsministeren af: Morten Messerschmidt (DF): Hvad er ministerens holdning til at bruge de penge, som staten sparer på de høje elafgifter, fordi der så ikke skal gives støtte til VE-produktion, på at reducere el- og varmeregninger for danskerne – især for pensionister og lavtlønnede, der rammes hårdt af de høje priser?

1.8) Spm. nr. S 372 om en kommende 10-årsplan for psykiatrien

Spm. nr. S 372 Til sundhedsministeren af: Jane Heitmann (V): Hvornår fremlægger regeringen sit forslag til en kommende 10-årsplan for psykiatrien?

1.9) Spm. nr. S 380 om at to studerende får kompensation

Spm. nr. S 380 Til udlændinge- og integrationsministeren af: Marcus Knuth (KF): Mener ministeren, at det er udtryk for god integration, når to studerende får 25.000 kr. hver i kompensation, efter en skole ikke ville acceptere deres afvisning af at give hånd til personer af modsat køn i forbindelse med praktik som led i læreruddannelsen?

1.10) Spm. nr. S 379 om den specialpædagogiske støtte (SPS) for studerende med handicap

Spm. nr. S 379 Til uddannelses- og forskningsministeren af: Jens Henrik Thulesen Dahl (DF): Er ministeren enig i, at der er behov for forbedringer af den specialpædagogiske støtte (SPS) for studerende med handicap på videregående uddannelser, bl.a. i lyset af debatten ved behandlingen af hasteloven om SPS i juni 2021?