Den direkte transmission forventes at begynde torsdag 20. januar 2022 klokken 10:00

Påmind
20.01.2022 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 48 i salen

1) Fremme af F 26 om pressefrihed i relation til efterretningstjenesterne

Forespørgsel til justitsministeren om pressefrihed i relation til efterretningstjenesterne. Af Eva Flyvholm (EL) og Jens Rohde (KD).

2) Godkendelse af ny stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget for Tanja Larsson (S)

Godkendelse af ny stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget for Tanja Larsson (S).

3) 3. behandling af L 83 om ændring af grundlag for oplysningsarbejde om udviklingssamarbejde

Forslag til lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde. (Ændring af grundlag for oplysningsarbejde om udviklingssamarbejde). Af ministeren for udviklingssamarbejde (Flemming Møller Mortensen).

4) 3. beh. af L 85 B om tilpasning af gebyrmodellerne for produkter omfattet af lov om elektroniske cigaretter m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske cigaretter m.v. og lov om tobaksvarer m.v. (Tilpasning af gebyrmodellerne for produkter omfattet af lov om elektroniske cigaretter m.v. og lov om tobaksvarer m.v.). Af sundhedsministeren (Magnus Heunicke).

5) 3. behandling af L 97 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler

Forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler, lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven. (Lovteknisk opdatering og mindre præciseringer af national lovgivning til EU-forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler). Af sundhedsministeren (Magnus Heunicke).

6) 2. behandling af L 76 om indskrænkning af livstidsdømtes og visse forvaringsdømtes rettigheder

Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Indskrænkning af livstidsdømtes og visse forvaringsdømtes rettigheder). Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

7) 2. beh. af L77 om udfordringerne med fangeflugter m.v. i sager om udgang for personer anbragt på hospital ved dom

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, straffuldbyrdelsesloven og straffeloven. (Opfølgning på initiativer i handlingsplanen til imødegåelse af udfordringerne med fangeflugter og delegation af afgørelseskompetence i sager om udgang for personer anbragt på hospital eller institution ved dom). Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

8) 2. beh. af L 62 om tilladelsesordning for international kørsel i varebiler, national godskørsel i varebiler m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Tilladelsesordning for international kørsel i varebiler, ændrede betingelser for udøvelse af national godskørsel i varebiler, udstationering af førere i vejtransporten m.v.). Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

9) 1. behandling af B 28 om at sikre alle danskere en familielæge

Forslag til folketingsbeslutning om at sikre alle danskere en familielæge. Af Per Larsen (KF) og Søren Pape Poulsen (KF).

10) 1. behandling af B 50 om åbenhed og gennemsigtighed i journaler i den kommunale ældrepleje

Forslag til folketingsbeslutning om åbenhed og gennemsigtighed i journaler i den kommunale ældrepleje. Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Trine Torp (SF).

11) 1. beh. af B38 om borgmestres og regionsformænds ekstraindtægter fra bestyrelsesarbejde m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om borgmestres og regionsformænds ekstraindtægter fra bestyrelsesarbejde og mellemkommunale hverv. Af Charlotte Broman Mølbæk (SF) og Jacob Mark (SF).

12) 1. behandling af L 103 om kriminalisering af identitetsmisbrug

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Kriminalisering af identitetsmisbrug). Af justitsministeren (Nick Hækkerup).