Del fra: : :  
25.01.2022 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 50 i salen

1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse

Godkendelse af stedfortræder som ordinært medlem af Folketinget for Karsten Lauritzen (V).

2) Fortsættelse af F 10 om at øge blodsikkerheden ved brug af patogenreduktion

Forespørgsel til sundhedsministeren om at øge blodsikkerheden ved brug af patogenreduktion. Af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF).

3) 3. behandling af L 76 om indskrænkning af livstidsdømtes og visse forvaringsdømtes rettigheder

Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Indskrænkning af livstidsdømtes og visse forvaringsdømtes rettigheder). Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

4) 3. beh. af L 77 om udfordringerne med fangeflugter m.v. i sager om udgang for personer anbragt på hospital ved dom

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven. (Opfølgning på initiativer i handlingsplanen til imødegåelse af udfordringerne med fangeflugter og delegation af afgørelseskompetence i sager om udgang for personer anbragt på hospital eller institution ved dom). Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

5) 3. behandling af L 62 A om tilladelsesordning for international godskørsel i varebiler m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Tilladelsesordning for international godskørsel i varebiler, ændrede betingelser for udøvelse af national godskørsel i varebiler, udstationering af førere i vejtransporten m.v.). Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

6) 2. (sidste) behandling af B 15 om tandlæger på lige vilkår med praktiserende læger over sundhedsvæsenet (borgerforslag)

Forslag til folketingsbeslutning om tandlæger på lige vilkår med praktiserende læger over sundhedsvæsenet (borgerforslag). Af Leif Lahn Jensen (S), Peter Skaarup (DF), Karsten Hønge (SF), Andreas Steenberg (RV), Peder Hvelplund (EL), Mai Mercado (KF), Peter Seier Christensen (NB), Ole Birk Olesen (LA), Torsten Gejl (ALT), Jens Rohde (KD), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Susanne Zimmer (UFG), Uffe Elbæk (UFG) og Sikandar Siddique (UFG).

7) 1. behandling af L 104 om indførelse af øremærket orlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge m.v.

Forslag til lov om ændring af barselsloven. (Indførelse af øremærket orlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

8) 1. behandling af L 107 om ny forlængelse af det midlertidige børnetilskud

Forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere. (Ny forlængelse af det midlertidige børnetilskud). Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).