Del fra: : :  
14.10.2021 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 6 i salen

1) 2. behandling af L 9 om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udskydelse af tilbagebetalingsfrister for låneordninger for moms, midlertidig forlængelse af maksimal varighed for betalingsordninger for skattekontoen og nedsættelse af beløbsgrænse for kreditsaldo på skattekontoen som følge af covid-19). Af skatteministeren (Morten Bødskov).