Del fra: : :  
15.10.2021 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 8 i salen

1) 1. behandling af L 33 om udvidelse af ordningen for supplerende ydelse for udsendte personel m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel. (Udvidelse af ordningen for supplerende ydelse for udsendt personel m.v.). Af forsvarsministeren (Trine Bramsen).

2) 1. behandling af L 44 om forlængelse af forsøgsordningen med medicinsk cannabis m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis. (Forlængelse af forsøgsordningen og permanent mulighed for dyrkning af cannabis m.v.). Af sundhedsministeren (Magnus Heunicke).

3) 1. behandling af L 45 om tilpasninger af national ret som følge af forordning om lægemidler til dyr

Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og sundhedsloven. (Tilpasninger af national ret som følge af forordning om lægemidler til dyr). Af sundhedsministeren (Magnus Heunicke).

4-6) 1. behandling af L 36 om udskydelse af revisionsbestemmelse i lov om ændring af lov om folkeskolen m.v.

Punkt 4-6 behandles sammen. L 36, forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse. (Udskydelse af revisionsbestemmelse). Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil). L 37, forslag til lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser. (Ophævelse af revisionsbestemmelse). Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil). L 38, forslag til lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. (Ophævelse af revisionsbestemmelse). Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

5) 1. behandling af L 37 om ophævelse af revisionsbestemmelse i lov om de gymnasiale uddannelser

Forslag til lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser. (Ophævelse af revisionsbestemmelse). Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

6) 1. behandling af L 38 om ophævelse af revisionsbestemmelse i lov om kommunale internationale grundskoler

Forslag til lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. (Ophævelse af revisionsbestemmelse). Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

7) 1. beh. af L39 om årlig justering af det fleksible uddannelsesbidrag og det aktivitetsafhængige VEU-bidrag m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Justering af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2022, fastsættelse af modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag for 2022 og fastholdelse af merbidragssats m.v.). Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).