Del fra: : :  
16.12.2021 kl. 10:15
Skatteudvalget
Åbent samråd i Skatteudvalget om tonnageskatteordningen og DIS-ordningen

1) Åbent samråd i Skatteudvalget om tonnageskatteordningen og DIS-ordningen

Åbent samråd med skatteministeren om tonnageskatteordningen og DIS-ordningen.