Mødet er aflyst
30.09.2022 kl. 12:15
Transportudvalget
Åbent samråd i Transportudvalget om sagsbehandlingstider i Færdselsstyrelsen

Dagsordenen for mødet er endnu ikke offentliggjort.