Del fra

30.03.2023 kl. 10:15

Børne- og Undervis­nings­udvalget

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om forårs-SFO og kommunernes sparemanøvre

1) Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om forårs-SFO og kommunernes sparemanøvre

Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren om, hvad ministerens holdning er til forårs-SFO og kommunernes sparemanøvre, der går ud over børnene.