Del fra

20.04.2023 kl. 10:15

Børne- og Undervis­nings­udvalget

Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om at sikre kvalitet og sammenhæng i de mindste skoleelevers hverdag

1) Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget om at sikre kvalitet og sammenhæng i de mindste skoleelevers hverdag

Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren om, hvordan ministeren vil sikre kvalitet og sammenhæng i de mindste skoleelevers hverdag, når regeringen ønsker at forkorte skoledagen uden at kompensere kommunerne til øgede åbningstider i fritidstilbuddene.