Mødet er aflyst
28.09.2023 kl. 14:00
Erhvervsudvalget
Høring i Erhvervsudvalget om iværksætteri

Dagsordenen for mødet er endnu ikke offentliggjort.