Del fra: : :  
25.11.2022 kl. 09:00
Europaudvalget
Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Siden sidst: Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2023 af fiskerimuligheder

Siden sidst: Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2023 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og for 2023 og 2024 af fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande. Forelæggelse ved fungerende minister for fødevare-, landbrug- og fiskeri

2) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 28.-29. november 2022

Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 28.-29. november 2022. Den fungerende børne- og undervisningsminister forelægger dagsordenspunkterne 1-6. Den fungerende kulturminister forelægger dagsordenspunkterne 7-11.

3) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (konkurrenceevne – indre marked og industri) den 1. december 2022

Rådsmøde (konkurrenceevne – indre marked og industri) den 1. december 2022. Forelæggelse ved den fungerende erhvervsminister.

4) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi (tele)) den 5.-6. december 2022

Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi (tele)) den 5.-6. december 2022. Forelæggelse ved den fungerende erhvervsminister.

5) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (udenrigsanliggender - udvikling) den 28. november 2022

Rådsmøde (udenrigsanliggender - udvikling) den 28. november 2022. Forelæggelse ved den fungerende udviklingsminister.