Del fra: : :  
21.12.2022 kl. 09:30
Europaudvalget
Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Afrapportering fra møde i Det Europæiske Råd 15. december 2022

Afrapportering fra møde i Det Europæiske Råd 15. december 2022. Forelæggelse ved statsministeren.