Del fra: : :  
27.01.2023 kl. 09:00
Europaudvalget
Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3929 (landbrug og fiskeri) den 30. januar 2023

Rådsmøde nr. 3929 (landbrug og fiskeri) den 30. januar 2023. Forelæggelse ved ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.