Del fra: : :  
10.02.2023 kl. 10:30
Europaudvalget
Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3932 (udenrigsanliggender) den 20. februar 2023

Rådsmøde nr. 3932 (udenrigsanliggender) den 20. februar 2023. Forelæggelse ved udenrigsministeren

2) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3933 (almindelig anliggender) den 21. februar 2023

Rådsmøde nr. 3933 (almindelig anliggender) den 21. februar 2023. Forelæggelse ved udenrigsministeren

3) Møde i Europaudvalget. Sager på Finansministeriets område

Sager på Finansministeriets område: a) Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i 2021. b) Retningslinjer for EU's budget for 2024. Forelæggelse ved finansministeren

4) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (økonomi og finans) den 14. februar 2023

Rådsmøde (økonomi og finans) den 14. februar 2023. Forelæggelse ved økonomiministeren

5) Møde i Europaudvalget. Kommissionens forslag om indsamling og videregivelse af data ifm. korttidsudlejning af indkvartering m.v.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indsamling og videregivelse af data i forbindelse med korttidsudlejning af indkvartering og om ændring af forordning (EU) 2018/1824

6) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede regler om fair adgang til og anvendelse af data

Møde i Europaudvalget. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede regler om fair adgang til og anvendelse af data (dataforordningen)