Del fra: : :  
02.06.2023 kl. 08:20
Europaudvalget
Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Modtagelse af deputation fra Dansk Standard vedr. miljøstandarder

Modtagelse af deputation fra Dansk Standard vedr. miljøstandarder.

2) Møde i Europaudvalget. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om produktansvar

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om produktansvar. Forelæggelse ved justitsministeren.

3) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3955 (retlige og indre anliggender) den 8.-9. juni 2023

Rådsmøde nr. 3955 (retlige og indre anliggender) den 8.-9. juni 2023. Dagsordenspunkt 1-13 forelægges ved justitsministeren Dagsordenspunkt 14 forelægges af justitsministeren på vegne af fg. forsvarsminister Dagsordenspunkt 15-20 forelægges ved udlændinge- og integrationsministeren.

4) Møde i Europaudvalget. Siden sidst

Orientering om forslag til forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer, Orientering ved social- og boligministeren.

5) Møde i Europaudvalget. EU's elmarkedsreform

EU’s elmarkedsreform: Forelæggelses ved klima-, energi- og forsyningsministeren.