Del fra: : :  
09.06.2023 kl. 10:30
Europaudvalget
Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om støtte til produktion af ammunition

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om støtte til produktion af ammunition. Forelæggelse ved fg. forsvarsminister.

2) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3956 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - sundhed) den 13. juni 2023

Rådsmøde nr. 3956 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - sundhed) den 13. juni 2023. Forelæggelse ved indenrigs- og sundhedsministeren.

3) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3956 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse m.v.) den 12. juni 2023

Rådsmøde nr. 3956 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse – beskæftigelse og social) den 12. juni 2023. Dagsordenspunkt 6 forelægges ved digitaliserings- og ligestillingsministeren.

4) Møde i Europaudvalget. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om europæiske befolknings- og boligstatistikker m.v.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om europæiske befolknings- og boligstatistikker, om ændring af forordning (EF) nr. 862/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 763/2008 og (EU) nr. 1260/2013. Forelæggelse ved digitaliserings- og ligestillingsministeren.

5) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3956 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse m.v.) den 12. juni 2023

Rådsmøde nr. 3956 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse – beskæftigelse og social) den 12. juni 2023. Dagsordenspunkt 7 forelægges ved social- og boligministeren.

6) Møde i Europaudvalget. Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet m.v. om markedsføring af byggevarer m.v.

Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer, om ændring af forordning (EU) 2019/1020 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 305/2011. Forelæggelse ved social- og boligministeren.

7) Møde i Europaudvalget. Forslag til ændring af Europa-Parlamentets m.v. forordning om klassificering m.v. af stoffer og blandinger

Forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen). Forelæggelse ved miljøministeren.

8) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3956 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse m.v.) den 12. juni 2023

Rådsmøde nr. 3956 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - beskæftigelse og social) den 12. juni 2023. Dagsordenspunkt 1-5 forelægges ved beskæftigelsesministeren.

9) Møde i Europaudvalget. Direktivforslag om beskyttelse af arbejdstagere mod asbest

Direktivforslag om beskyttelse af arbejdstagere mod asbest. Forelæggelse ved beskæftigelsesministeren.