Del fra

23.06.2023 kl. 08:30

Europa­udvalget

Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 26. juni 2023

Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 26. juni 2023. Forelæggelse ved udenrigsministeren

2) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3962 (almindelig anliggender) den 27. juni 2023

Rådsmøde nr. 3962 (almindelig anliggender) den 27. juni 2023. Forelæggelse ved udenrigsministeren

3) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 26.-27. juni 2023

Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 26.-27. juni 2023. Dagsordenspunkt forelægges ved miljøministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri