Del fra: : :  
21.02.2023 kl. 14:30
Europaudvalget
Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Afrapportering fra ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd den 9.-10. februar 2023

Afrapportering fra ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd den 9.-10. februar 2023. Forelæggelse ved statsministeren.