Del fra

22.09.2023 kl. 10:30

Europa­udvalget

Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3970 (konkurrenceevne - indre marked og industri) den 25. september 2023

Rådsmøde nr. 3970 (konkurrenceevne - indre marked og industri) den 25. september 2023. Dagsordenspunkt 1-5 forelægges ved erhvervsministeren

2) Møde i Europaudvalget. Militær bistandsfond for Ukraine under Den Europæiske Fredsfacilitet

Militær bistandsfond for Ukraine under Den Europæiske Fredsfacilitet. Forelæggelse ved udenrigsministeren

3) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3971 (retlige og indre anliggender) 28. september 2023

Rådsmøde nr. 3971 (retlige og indre anliggender) 28. september 2023. Dagsordenspunkt 1-2 forelægges ved justitsministeren

4) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3970 (konkurrenceevne – indre marked og industri) den 25. september 2023

Rådsmøde nr. 3970 (konkurrenceevne – indre marked og industri) den 25. september 2023. Dagsordenspunkt 6 forelæggelse ved miljøministeren

5) Møde i Europaudvalget. Kommissionens forslag til revision af Rådets direktiv om rensning af byspildevand (91/271/EØF)

Kommissionens forslag til revision af Rådets direktiv om rensning af byspildevand (91/271/EØF). Forelæggelse ved miljøministeren

6) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3971 (retlige og indre anliggender) 28. september 2023

Rådsmøde nr. 3971 (retlige og indre anliggender) 28. september 2023. Dagsordenspunkt 3-5 forelægges ved udlændinge- og integrationsministeren