Den direkte transmission forventes at begynde torsdag 23. marts 2023 klokken 10:15

Påmind
23.03.2023 kl. 10:15
Indfødsretsudvalget
Åbent samråd i Indfødsretsudvalget om indførelse af et gebyr for ansøgning om indfødsret

1) Åbent samråd i Indfødsretsudvalget om indførelse af et gebyr ved genansøgning om indfødsret

Åbent samråd med udlændinge- og integrationsministeren om indførelse af et gebyr for ansøgning om indfødsret, som svarer til de faktiske omkostninger ved behandling af ansøgninger.