Mødet er aflyst
28.03.2023 kl. 15:30
Kulturudvalget
Åbent samråd i Kulturudvalget om EU-Kommissionens forslag til en europæisk mediefrihedslov

Dagsordenen for mødet er endnu ikke offentliggjort.