Mødet er aflyst
29.03.2023 kl. 12:00
Miljø- og Fødevareudvalget
Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om nationalparkerne og de vedtagne dispensationsmuligheder fra dyrevelfærdsloven.

Dagsordenen for mødet er endnu ikke offentliggjort.