Del fra

Mødet starter 5 min. efter afstemningerne i salen, dog tidligst kl. 10:15

23.03.2023 kl. 10:15

Rets­udvalget

Åbent samråd i Retsudvalget om bekæmpelse af menneskehandel

1) Åbent samråd i Retsudvalget om bekæmpelse af menneskehandel

Åbent samråd med justitsministeren og ministeren for ligestilling om bekæmpelse af menneskehandel.