Del fra: : :  
28.03.2023 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 39 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8:

Forespørgsel til uddannelses- og forskningsministeren om pædagogers fagpersonlige dannelse m.v. og indholdet i en ny pædagoguddannelse.

Af Lotte Rod (RV) og Katrine Robsøe (RV).

(Anmeldelse 23.03.2023).

2) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Victoria Velasquez (EL).

3) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:4) 3. behandling af lovforslag nr. L 48:

Forslag til lov om ændring af militær retsplejelov. (Styrkelse af mulighederne for at pågribe militært personel, der er narkopåvirket i tjenesten).

Af forsvarsministeren (Troels Lund Poulsen, fg.).

(Fremsættelse 09.02.2023. 1. behandling 21.02.2023. Betænkning 16.03.2023. 2. behandling 23.03.2023).

5) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 53:

Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og ejendomsvurderingsloven. (Indførelse af godtgørelse af tinglysningsafgift for pant tinglyst til sikkerhed for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde, fremrykket kategorisering af visse ejendomme m.v.).

Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

(Fremsættelse 01.03.2023. 1. behandling 14.03.2023. Betænkning 21.03.2023. 2. behandling 23.03.2023. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 55:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om social service. (Bemyndigelse til at indføre lavere medicintilskudsgrænser i 2023 m.v.).

Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde).

(Fremsættelse 14.03.2023. 1. behandling 15.03.2023. Betænkning 16.03.2023. 2. behandling 21.03.2023. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 14:

Forslag til folketingsbeslutning om, at sundhedsvæsenet også skal indebære tandbehandling (borgerforslag).

Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Peter Seier Christensen (NB), Peter Kofod (DF) og Aaja Chemnitz (IA).

(Fremsættelse 05.01.2023. 1. behandling 07.02.2023. Betænkning 14.03.2023).

8) Udvidet partilederdebat.

9) Forhandling om redegørelse nr. R 8:

Udenrigsministerens redegørelse om udvalgte internationale organisationer (OSCE, Europarådet og Østersørådet).

(Anmeldelse 15.03.2023. Redegørelse givet 15.03.2023. Meddelelse om forhandling 15.03.2023).