Del fra: : :  
30.03.2023 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 41 i salen

1) 1. behandling af lovforslag nr. L 72:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, hjemrejseloven, straffeloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale. (Ændring af visse regler om hjælp til hjemrejse, adgang til hjemrejsestøtte og administrativ frihedsberøvelse, implementering af bestemmelse i statsborgerretskonventionen, gennemførelse af rådsafgørelse om Kroatiens fulde optag i Schengensamarbejdet, ophævelse af revisionsbestemmelser, ophævelse af brexitborgerloven m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek).

(Fremsættelse 23.03.2023).

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 52:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Psykisk arbejdsmiljø, virksomheders samarbejde om sikkerhed og sundhed, styrkelse af krav til arbejdspladsvurdering, udvidelse af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder, indsamling, behandling og videregivelse af data, aftaleforløb med virksomhederne, forhøjet bødeniveau m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

(Fremsættelse 28.02.2023).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 60:

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede og barselsloven. (Udmøntning af Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisations aftale om principper for justering af Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

(Fremsættelse 15.03.2023).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 71:

Forslag til lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck, engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere samt ophævelse af lov om den sociale pensionsfond.

Af beskæftigelsesministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

(Fremsættelse 22.03.2023).

5) 1. behandling af lovforslag nr. L 61:

Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, opkrævningsloven og skatteindberetningsloven. (Sanktionstiltag omfattet af tredje etape af reform af skattekontrollen).

Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

(Fremsættelse 15.03.2023).

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 68:

Forslag til lov om et loft over indtægter fra elproduktion (indtægtsloftsloven).

Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

(Fremsættelse 22.03.2023).

7) 1. behandling af lovforslag nr. L 69:

Forslag til lov om et midlertidigt solidaritetsbidrag.

Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

(Fremsættelse 22.03.2023).