Del fra: : :  

Mødet starter 5. min. efter 1. beh. af B 28, dog tidligst kl. 14:30

21.03.2023 kl. 14:30
Sundhedsudvalget
Åbent samråd i Sundhedsudvalget om de sundhedsmæssige effekter af tolkegebyret

1) Åbent samråd i Sundhedsudvalget om de sundhedsmæssige effekter af tolkegebyret

Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om, hvilke sundhedseffekter der er af tolkegebyret.