Mødet er aflyst
10.10.2023 kl. 14:00
Udenrigsudvalget
Udenrigsudvalget holder seminar om fremtidens humanitære udfordringer

Dagsordenen for mødet er endnu ikke offentliggjort.