Mødet er aflyst
23.05.2024 kl. 13:00
Beskæftigelsesudvalget
Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om social dumping ved offentlige byggerier

Dagsordenen for mødet er endnu ikke offentliggjort.