Del fra: : :  
22.11.2023 kl. 09:00
Boligudvalget
Ekspertmøde i Boligudvalget om bæredygtigt byggeri

1) Ekspertmøde i Boligudvalget om bæredygtigt byggeri

Ekspertmøde i Boligudvalget om bæredygtigt byggeri. Formålet med ekspertmødet er at belyse byggeriets klimaudledning og status herpå, LCA (livscyklusvurdering) som beregningsmetode, hvordan vi designer med lav CO2, og hvad vi allerede kan i dag.