Del fra

06.10.2023 kl. 09:00

Europa­udvalget

Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske sundhedsdataområde (EHDS)

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske sundhedsdataområde (EHDS). Forelæggelse ved indenrigs- og sundhedsministeren.

2) Forslag til Rådets afgørelse om de holdninger, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union om tobakskontrol (FCTC)

Forslag til Rådets afgørelse om de holdninger, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union på den tiende samling i partskonferencen under Verdenssundhedsorganisationens (WHO) rammekonvention om tobakskontrol (FCTC). Forelæggelse ved indenrigs- og sundhedsministeren.

3) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (miljø) den 16. oktober 2023

Rådsmøde (miljø) den 16. oktober 2023. Forelæggelse ved ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik.

4) Møde i Europaudvalget. Kommissionens forslag om fornyet godkendelse af aktivstoffet glyphosat

Kommissionens forslag om fornyet godkendelse af aktivstoffet glyphosat. Forelæggelse ved miljøministeren.

5) Møde i Europaudvalget. Siden sidst

Siden sidst. Orienteringssag om EU’s forslag til direktiv om Europæisk handicapkort. Forelæggelse ved social-, bolig- og ældreministeren.

6) Møde i Europaudvalget. Forslag om revision af CO2-reduktionskrav til nye tunge køretøjer

Forslag om revision af CO2-reduktionskrav til nye tunge køretøjer. Forelæggelse ved klima-, energi- og forsyningsministeren.

7) Møde i Europaudvalget. Forslag til forordning om fastlæggelse af en EU-certificeringsramme for kulstoffjernelse

Forslag til forordning om fastlæggelse af en EU-certificeringsramme for kulstoffjernelse. Forelæggelse ved klima-, energi- og forsyningsministeren.