Del fra: : :  
03.11.2023 kl. 08:30
Europaudvalget
Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Modtagelse af deputation fra Legebranchen vedr. revision af legetøjsdirektivet

Modtagelse af deputation fra Legebranchen vedr. revision af legetøjsdirektivet.

2) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (økonomi og finans) den 9. november 2023

Rådsmøde (økonomi og finans) den 9. november 2023. Forelæggelse ved økonomiministeren.

3) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (økonomi og finans - budget) den 10. november 2023

Rådsmøde (økonomi og finans - budget) den 10. november 2023. Forelæggelse ved finansministeren.

4) Møde i Europaudvalget. Kommissionens forslag til ændringsbudget nr. 4 til EU’s budget for 2023

Kommissionens forslag til ændringsbudget nr. 4 til EU’s budget for 2023. Forelæggelse ved finansministeren.

5) Møde i Europaudvalget. Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om kørekort

Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om kørekort. Forelæggelse ved transportministeren.

6) Møde i Europaudvalget om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik m.v.

Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet. Forelæggelse ved transportministeren.

7) Møde i Europaudvalget om ændring af minimumskravene for minimumspauser m.v. i sektoren for lejlighedsvis kørsel med personer

Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 minimumskravene for minimumspauser og daglig og ugentlig hviletid i sektoren for lejlighedsvis kørsel med personer. Forelæggelse ved transportministeren.

8) Møde i Europaudvalget. Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om opgørelse af drivhusgasemissioner fra transporttjenester

Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om opgørelse af drivhusgasemissioner fra transporttjenester. Forelæggelse ved transportministeren.

9) Møde i Europaudvalget. Siden sidst

Siden sidst. Orientering ved transportministeren.