Del fra

10.11.2023 kl. 10:30

Europa­udvalget

Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3982 (udenrigsanliggender - forsvar) den 14. november 2023

Rådsmøde nr. 3982 (udenrigsanliggender - forsvar) den 14. november 2023. Forelæggelse ved forsvarsministeren.

2) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3982 (udenrigsanliggender) den 13. november 2023

Rådsmøde nr. 3982 (udenrigsanliggender) den 13. november 2023. Forelæggelse ved udenrigsministeren.

3) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3983 (almindelige anliggender) den 15. november 2023

Rådsmøde nr. 3983 (almindelige anliggender) den 15. november 2023. Forelæggelse ved udenrigsministeren.

4) Møde i Europaudvalget. Kommissionens forslag til forordning om import-, eksport- og transitforanstaltninger for skydevåben m.v.

Kommissionens forslag til forordning om import-, eksport- og transitforanstaltninger for skydevåben samt væsentlige komponenter og ammunition hertil og om gennemførelse af artikel 10 i De Forenede Nationers protokol om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil, der supplerer De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (”FN’s våbenprotokol”) Forelæggelse ved justitsministeren.

5) Møde i Europaudvalget. Siden sidst

Siden sidst.

6) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3985 (udenrigsanliggender - udvikling) den 21. november 2023

Rådsmøde nr. 3985 (udenrigsanliggender - udvikling) den 21. november 2023. Forelæggelse ved ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik.

7) Møde i Europaudvalget. Direktivforslag om etableringen af EU-handicapkortet og EU-parkeringskortet for personer med handicap

Direktivforslag om etableringen af EU-handicapkortet og EU-parkeringskortet for personer med handicap. Forelæggelse ved social- og boligministeren.