Del fra

17.11.2023 kl. 09:00

Europa­udvalget

Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3984 (landbrug og fiskeri) den 20. november 2023

Rådsmøde nr. 3984 (landbrug og fiskeri) den 20. november 2023. Forelæggelse ved ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

2) Møde i Europaudvalget. Forslag til Europa-Parlamentets forordning om ændring af forordning (EF) om europæiske statistikker

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker. Forelæggelse ved digitaliserings- og ligestillingsministeren

3) Møde i Europaudvalget. Siden sidst

Siden sidst. Orientering ved digitaliserings- og ligestillingsministeren