Del fra

01.12.2023 kl. 08:45

Europa­udvalget

Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi - telekommunikation) den 4.-5. december 2023

Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi - telekommunikation) den 4.-5. december 2023. Dagsordenspunkt 3 forelægges ved forsvarsministeren.

2) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 4.-5. december 2023

Rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 4.-5. december 2023. Dagsordenspunkterne 1-10 samt 17 forelægges ved justitsministeren.

3) Møde i Europaudvalget. Samråd med justitsministeren om rapport om retsstatssituationen 2023

Samråd med justitsministeren om rapport om retsstatssituationen 2023.

4) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (konkurrenceevne - indre marked og industri) den 7.-8. december 2023

Rådsmøde (konkurrenceevne - indre marked og industri) den 7.-8. december 2023. Forelæggelse ved erhvervsministeren.

5) Møde i Europaudvalget. Kommissionens forslag til direktiv om aktieklasser i aktieselskaber m.v.

Kommissionens forslag til direktiv om aktieklasser i aktieselskaber, der anmoder om, at deres aktier optages til handel på et SMV-vækstmarked (Stemmerettigheder). Forelæggelse ved erhvervsministeren.

6) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi – transport) den 4. december 2023

Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi – transport) den 4. december 2023. Dagsordenspunkterne 2-4 forelægges ved erhvervsministeren.

7) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 4.-5. december 2023

Rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 4.-5. december 2023. Dagsordenspunkterne 11-16 forelægges ved udlændinge- og integrationsministeren.

8) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi – transport) den 4. december 2023

Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi – transport) den 4. december 2023. Dagsordenspunkterne 5-10 forelægges ved transportministeren.

9) Møde i Europaudvalget. Moms i den digitale tidsalder (ViDA)

Moms i den digitale tidsalder (ViDA). Forelæggelse ved økonomiministeren.

10) Møde i Europaudvalget. Direktiv om hurtigere og mere sikker lempelse af overskydende kildeskat (FASTER)

Direktiv om hurtigere og mere sikker lempelse af overskydende kildeskat (FASTER). Forelæggelse ved økonomiministeren.

11) Møde i Europaudvalget. Forordning om et finansielt rammeværk for datadeling (”Open finance”)

Forordning om et finansielt rammeværk for datadeling (”Open finance”). Forelæggelse ved økonomiministeren.

12) Møde i Europaudvalget. Revision af forordning om finansielle benchmarks

Revision af forordning om finansielle benchmarks. Forelæggelse ved økonomiministeren.

13) Møde i Europaudvalget. Vestbalkanfacilitet

Vestbalkanfacilitet. Forelæggelse ved økonomiministeren.

14) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3994 (økonomi og finans) den 8. december 2023

Rådsmøde nr. 3994 (økonomi og finans) den 8. december 2023. Forelæggelse ved økonomiministeren.

15) Møde i Europaudvalget. Forordningen om europæiske befolknings- og boligstatistikker (ESOP-forslaget)

Forordningen om europæiske befolknings- og boligstatistikker (ESOP-forslaget). Forelæggelse ved økonomiministeren.

16) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi – telekommunikation) den 5. december 2023

Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi – telekommunikation) den 5. december 2023. Dagsordenspunkterne 1-2 forelægges ved klima-, energi- og forsyningsministeren.