Del fra

08.12.2023 kl. 10:30

Europa­udvalget

Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3996 (udenrigsanliggender) den 11. december 2023

Rådsmøde nr. 3996 (udenrigsanliggender) den 11. december 2023. Forelæggelse ved udenrigsministeren.

2) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3997 (almindelige anliggender) den 12. december 2023

Rådsmøde nr. 3997 (almindelige anliggender) den 12. december 2023. Forelæggelse ved udenrigsministeren.

3) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3995 (landbrug og fiskeri) den 10.-11. december 2023

Rådsmøde nr. 3995 (landbrug og fiskeri) den 10.-11. december 2023. Dagsordenspunkterne 1-7 forelægges ved ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Dagsordenspunkt 8 forelægges af miljøministeren.