Del fra

15.12.2023 kl. 08:30

Europa­udvalget

Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3998 (miljø) den 18. december 2023

Rådsmøde nr. 3998 (miljø) den 18. december 2023. Forelæggelse ved miljøministeren

2) Møde i EUU. Kommissionens forslag til ændring af direktiver om digitale værktøjer og processer inden for selskabsret

Kommissionens forslag til ændring af direktiver om digitale værktøjer og processer inden for selskabsret. Forelæggelse ved erhvervsministeren

3) Møde i Europaudvalget. Revision af forordning om finansielle benchmarks

Revision af forordning om finansielle benchmarks. Forelæggelse ved erhvervsministeren

4) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3999 (transport, telekommunikation og energi) den 19. december 2023

Rådsmøde nr. 3999 (transport, telekommunikation og energi) den 19. december 2023. Forelæggelse ved klima-, energi- og forsyningsministeren