Del fra

19.01.2024 kl. 09:00

Europa­udvalget

Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 4001 (udenrigsanliggender) den 22. januar 2024

Rådsmøde nr. 4001 (udenrigsanliggender) den 22. januar 2024. Forelæggelse ved udenrigsministeren.

2) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 4003 (almindelige anliggender) den 29. januar 2024

Rådsmøde nr. 4003 (almindelige anliggender) den 29. januar 2024. Forelæggelse ved udenrigsministeren.

3) Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kviksølv for så vidt angår tandfyldningsamalgam m.v.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kviksølv for så vidt angår tandfyldningsamalgam og andre produkter tilsat kviksølv, der er omfattet af begrænsninger for fremstilling, import og eksport. Forelæggelse ved miljøministeren.

4) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 4002 (landbrug og fiskeri) den 22.-23. januar 2024

Rådsmøde nr. 4002 (landbrug og fiskeri) den 22.-23. januar 2024. Miljøministeren forelægger dagsordenspunkt 5 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri forelægger dagsordenspunkter 1-4.

5) Møde i Europaudvalget. Forordning om foranstaltninger til reduktion af omkostningerne ved etablering af gigabitnet

Forordning om foranstaltninger til reduktion af omkostningerne ved etablering af gigabitnet. Forelæggelse ved klima-. energi- og forsyningsministeren.

6) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions arbejdsmarkedsstatistikker om virksomheder m.v.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions arbejdsmarkedsstatistikker om virksomheder og om ophævelse af Rådets forordning EF nr. 530/1999 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning EF nr. 450/2003 og EF nr. 453/2008 (”forslag til forordning om arbejdsmarkedsstatistikker”). Forelæggelse ved digitaliserings- og ligestillingsministeren.

7) Møde i Europaudvalget. Siden sidst

Siden sidst. Orientering ved digitaliserings- og ligestillingsministeren.