Del fra: : :  
01.03.2024 kl. 09:00
Europaudvalget
Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Forslag om supplerende procedureregler til håndhævelse af forordning (EU) 2016/679 (GDPR)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om supplerende procedureregler til håndhævelse af forordning (EU) 2016/679 (GDPR)

2) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 4009 (retlige og indre anliggender) den 4.-5. marts 2024

Rådsmøde nr. 4009 (retlige og indre anliggender) den 4.-5. marts 2024. Dagsordenspunkterne 1-9 og 16a forelægges ved justitsministeren

3) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (konkurrenceevne – indre marked og industri) den 7. marts 2024

Rådsmøde (konkurrenceevne – indre marked og industri) den 7. marts 2024. Dagsordenspunkt 2 forelægges ved justitsministeren

4) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (konkurrenceevne - indre marked og industri) den 7. marts 2024

Rådsmøde (konkurrenceevne - indre marked og industri) den 7. marts 2024. Dagsordenspunkterne 1 og 4a, 4b og 4c forelæggelse ved erhvervsministeren

5) Møde i Europaudvalget. Forslag om sikkerhed i legetøj og ophævelse af direktiv 2009/48/EC (”legetøjsdirektivet”)

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikkerhed i legetøj (”legetøjsforordning”) og ophævelse af direktiv 2009/48/EC (”legetøjsdirektivet”) - Nyt forhandlingsoplæg. Forelæggelse ved erhvervsministeren

6) Møde i Europaudvalget. Sager vedr. tvistbilæggelse på forbrugerområdet

Sager vedr. tvistbilæggelse på forbrugerområdet. Forelæggelse ved erhvervsministeren

7) Møde i EUU. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udstedelse af tvangslicens med henblik på krisestyring m.v.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udstedelse af tvangslicens med henblik på krisestyring og om ændring af forordning (EF) 816/2006 . Forelæggelse ved erhvervsministeren

8) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 4009 (retlige og indre anliggender) den 4.-5. marts 2024

Rådsmøde nr. 4009 (retlige og indre anliggender) den 4.-5. marts 2024. Dagsordenspunkterne 10-14 og 16b forelægges ved udlændinge- og integrationsministeren

9) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 4008 (transport, telekommunikation og energi - energi) den 4. marts 2024

Rådsmøde nr. 4008 (transport, telekommunikation og energi - energi) den 4. marts 2024. Forelæggelse ved klima-, energi- og forsyningsministeren

10) Møde i EUU. Forslag til Det Europæiske Atomenergifællesskabs og den Europæiske Unions udtræden af energichartertraktaten

Forslag til Det Europæiske Atomenergifællesskabs og den Europæiske Unions udtræden af energichartertraktaten. Forelæggelse ved klima-, energi- og forsyningsministeren

11) Møde i Europaudvalget. Forslag vedr. betalingstjenester (PSR og PSD3)

Forslag vedr. betalingstjenester (PSR og PSD3) - Nyt forhandlingsoplæg. Forelæggelse ved økonomiministeren

12) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (økonomi og finans) den 12. marts 2024

Rådsmøde (økonomi og finans) den 12. marts 2024. Forelæggelse ved økonomiministeren