Del fra

15.03.2024 kl. 09:00

Europa­udvalget

Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 4013 (udenrigsanliggender) den 18. marts 2024

Rådsmøde nr. 4013 (udenrigsanliggender) den 18. marts 2024. Forelæggelse ved udenrigsministeren

2) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 4014 (almindelige anliggender) den 19. marts 2024

Rådsmøde nr. 4014 (almindelige anliggender) den 19. marts 2024. Forelæggelse ved udenrigsministeren

3) Møde i Europaudvalget. Forelæggelse af den årlige handelspolitiske redegørelse

Forelæggelse af den årlige handelspolitiske redegørelse. Forelæggelse ved udenrigsministeren

4) Møde i Europaudvalget. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om jordbundsovervågning m.v.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om jordbundsovervågning og jordbundsmodstandsdygtighed

5) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (miljø) den 25. marts 2024

Rådsmøde (miljø) den 25. marts 2024. Forelæggelse ved miljøministeren

6) Møde i Europaudvalget. Kommissionens forslag til ændringsbudget 1 til EU’s 2024-budget

Kommissionens forslag til ændringsbudget 1 til EU’s 2024-budget. Forelæggelse ved miljøministeren

7) Møde i Europaudvalget. Kommissionens omnibusforslag, der regulerer bevillingerne for en række EU-programmer

Kommissionens omnibusforslag, der regulerer bevillingerne for en række EU-programmer. Forelæggelse ved miljøministeren

8) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (miljø) den 25. marts 2024

Rådsmøde (miljø) den 25. marts 2024. Forelæggelse ved klima-, energi- og forsyningsministeren