Del fra

05.04.2024 kl. 09:00

Europa­udvalget

Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Europarådets konvention om kunstig intelligens

Europarådets konvention om kunstig intelligens. Forelæggelse ved justitsministeren.

2) Møde i Europaudvalget. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Forelæggelse ved justitsministeren.

3) Møde i Europaudvalget. Siden sidst

Siden sidst.

4) Møde i Europaudvalget. Forslag vedr. detailinvestorstrategi (RIS)

Forslag vedr. detailinvestorstrategi (RIS). Forelæggelse ved økonomiministeren.

5) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (økonomi og finans) den 12. april 2024

Rådsmøde (økonomi og finans) den 12. april 2024. Forelæggelse ved økonomiministeren.

6) Møde i Europaudvalget. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om vaske- og rengøringsmidler m.v.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om vaske- og rengøringsmidler og overfladeaktive stoffer, om ændring af forordning (EU) 2019/1020 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 648/2004. Forelæggelse ved miljøministeren.

7) Møde i Europaudvalget. Lovpakken "ét stof, én vurdering"

Lovpakken "ét stof, én vurdering". Forelæggelse ved miljøministeren

8) Møde i Europaudvalget. Antidiskriminationsdirektivet

Antidiskriminationsdirektivet (Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering). Forelæggelse ved social- og boligministeren.

9) Møde i Europaudvalget. Siden sidst

Siden sidst.

10) Møde i Europaudvalget. Forslag til revision af direktiv om europæiske samarbejdsudvalg

Forslag til revision af direktiv om europæiske samarbejdsudvalg. Forelæggelse ved beskæftigelsesministeren.

11) Møde i Europaudvalget. Siden sidst

Siden sidst.