Del fra: : :  
12.04.2024 kl. 10:00
Europaudvalget
Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 22. april 2024

Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 22. april 2024. Forelæggelse ved udenrigsministeren

2) Møde i Europaudvalget. Importtold på russisk og belarusisk korn

Importtold på russisk og belarusisk korn: Forslag til forordning om ændring af bilag 1 i forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif. Forelæggelse ved udenrigsministeren

3) Møde i EUU. Forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmoniserede flodinformationstjeneste

Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet. Forelæggelse ved erhvervsministeren

4) Møde i EUU. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om passagerrettigheder i forbindelse med multimodale rejser

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om passagerrettigheder i forbindelse med multimodale rejser. Forelæggelse ved transportministeren

5) Møde i Europaudvalget. Forslag om anvendelse af jernbaneinfrastrukturkapacitet i det fælles europæiske jernbaneområde

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af jernbaneinfrastrukturkapacitet i det fælles europæiske jernbaneområde, om ændring af direktiv 2012/34/EU og om ophævelse af forordning (EU) nr. 913/2010 . Forelæggelse ved transportministeren