Del fra

26.04.2024 kl. 09:00

Europa­udvalget

Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald. Forelægges ved miljøministeren.

2) Møde i EUU. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om underbygning m.v. af udtrykkelige miljøanprisninger

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om underbygning og kommunikation af udtrykkelige miljøanprisninger (direktiv om grønne anprisninger). Forelægges ved miljøministeren.

3) Møde i Europaudvalget. Rådmøde (landbrug og fiskeri) den 29.-30. april 2024

Rådmøde (landbrug og fiskeri) den 29.-30. april 2024. Forelæggelse ved ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

4) Møde i EUU. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om hundes og kattes velfærd og sporbarhed

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om hundes og kattes velfærd og sporbarhed. Forelæggelse ved ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

5) Møde i Europaudvalget. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/106/EØF

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/106/EØF for så vidt angår en støtteramme for intermodal godstransport og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1056 for så vidt angår beregning af besparelser i eksterne omkostninger og generering af aggregerede data. Forelægges ved transportministeren.