Del fra

12.06.2024 kl. 08:00

Europa­udvalget

Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Forslag om digital euro

Forslag om digital euro. Forelæggelse ved økonomiministeren

2) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (økonomi og finans) den 21. juni 2024

Rådsmøde (økonomi og finans) den 21. juni 2024. Forelæggelse ved økonomiministeren

3) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - sundhed) den 21. juni 2024

Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - sundhed) den 21. juni 2024. Forelæggelse ved sundhedsministeren

4) Møde i EUU. Forslag til Rådets afgørelse om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (Bern-konventionen)

Forslag til Rådets afgørelse om, at man på vegne af EU fremsender forslag til ændringer i bilag II og III under Konvention om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (Bern-konventionen) med henblik på møde i den Stående Komité under konventionen. Forelæggelse ved miljøministeren

5) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (miljø) den 17. juni 2024

Rådsmøde (miljø) den 17. juni 2024 Forelæggelse ved miljøministeren

6) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi - transport) den 18. juni 2024

Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi - transport) den 18. juni 2024. Forelæggelse ved transportministeren