Del fra: : :  
03.04.2024 kl. 14:45
Europaudvalget
Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Afrapportering fra møde i Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2024

Afrapportering fra møde i Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2024. Forelæggelse ved statsministeren.