Den direkte transmission forventes at begynde torsdag 23. maj 2024 klokken 13:30

Påmind
23.05.2024 kl. 13:30
Finansudvalget
Åbent samråd i Finansudvalget om efterkontrollen af COVID-19-kompensationsordningerne

Dagsordenen for mødet er endnu ikke offentliggjort.