Mødet er aflyst
22.11.2023 kl. 13:00
Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Høring i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget om CO2-afgifter på landbruget

Dagsordenen for mødet er endnu ikke offentliggjort.