Del fra: : :  
29.11.2023 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 26 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid)

Spørgetid

1.1) Spm. nr. S 255 om flere midler til de danske redningsskibe

Spm. nr. S 255 Til forsvarsministeren af: Kristian Bøgsted (DD): Mener ministeren, at vi akut burde afsætte flere midler til de danske redningsskibe, så der sikres midler til ordentlig redningsservice?

1.2) Spm. nr. S 251 om at Region Midtjylland har måtte nedlægge akutlægebilen og akutklinikken i Grenå

Spm. nr. S 251 Til indenrigs- og sundhedsministeren af: Nick Zimmermann (DF): Hvorfor har ministeren ikke sørget for at give tilstrækkeligt med midler til, at Region Midtjylland havde kunnet undgå at nedlægge akutlægebilen og akutklinikken i Grenå?

1.3) Spm. nr. S 271 om boligsager

Spm. nr. S 271 Til justitsministeren af: Mette Thiesen (DF): Finder ministeren det rimeligt, at borgere, som oplever svigt fra kommunens side i forhold til deres boligsituation, ad flere gange får deres boligsag udskudt ved domstolene?

1.4) Spm. nr. S 259 om at det er blevet sværere for unge under 25 år at få en BPA-ordning

Spm. nr. S 259 Til social- og boligministeren af: Charlotte Broman Mølbæk (SF): Hvad er ministerens holdning til, at det angiveligt er blevet sværere for unge under 25 år at få en BPA-ordning?

1.5) Spm. nr. S 260 om at kommuner beslutter at opgive BPA-ordningen til en borger med handicap, som er overgået til folkepension

Spm. nr. S 260 Til social- og boligministeren af: Kirsten Normann Andersen (SF): Hvad er ministerens holdning til, at kommuner beslutter at opgive BPA-ordningen til en borger med handicap, som er overgået til folkepension, hvorved borgerens behov for respiratorhjælp, som hidtil har været delt mellem kommune og region med 1/3 til kommunen og 2/3 til regionen, nu entydigt overgår til regionen 24/7, mens kommunen samtidig skal afholde omkostninger til ældrepleje og ledsagerordning?

1.6) Spm. nr. S 268 om kommuners håndtering af handicapområdet

Spm. nr. S 268 Til social- og boligministeren af: Mette Thiesen (DF): Er ministeren – bl.a. på baggrund af sagen om Tommy fra Kalundborg, som jeg for nylig har besøgt, som er lam fra brystet og ned grundet en ulykke, og som har måttet kæmpe en kamp mod kommunen igennem de lidt over 10 år, der er gået, siden handicapområdet blev lagt ind under kommunerne – tilfreds med kommunernes håndtering af handicapområdet, eller finder ministeren, at handicapområdet bør varetages af andre?

1.7) Spm. nr. S 240 om danskernes arbejdstid underminerer velfærdssamfundet

Spm. nr. S 240 Til beskæftigelsesministeren af: Sólbjørg Jakobsen (LA): Mener ministeren, at danskernes arbejdstid underminerer velfærdssamfundet, når danskernes arbejdstid er omtrent lige så høj som i 2008?

1.8) Spm. nr. S 267 om skilte på stilladser

Spm. nr. S 267 Til beskæftigelsesministeren af: Victoria Velasquez (EL): Hvad er ministerens holdning til, at Arbejdstilsynet ikke vil fjerne det grønne skilt fra et stillads, der ikke lever op til lovgivningen, og vil ministeren tage initiativ til at styrke Arbejdstilsynets mulighed for at fjerne grønne skilte på stilladser, der ikke lever op til kravene?

1.9) Spm. nr. S 269 om at bekæmpe børnefattigdom

Spm. nr. S 269 Til beskæftigelsesministeren af: Victoria Velasquez (EL): Hvad er ministerens reaktion på de 22 organisationers opråb til regeringen om, at I skal gøre mere for at bekæmpe børnefattigd

1.10) Spm. nr. S 249 om at staten beder landmænd om at tilbagebetale store dele af deres kompensation

Spm. nr. S 249 Til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri af: Kristian Bøgsted (DD): Mener ministeren, at det er god praksis, når staten beder landmænd om at tilbagebetale store dele af deres kompensation, som de har modtaget for udtagning af lavbundsjord, med 11 pct. renter oveni?

1.11) Spm. nr. S 262 om at regeringen lukker Det Økologiske Spisemærke

Spm. nr. S 262 Til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri af: Carl Valentin (SF): Hvorfor vil regeringen lukke Det Økologiske Spisemærke?

1.12) Spm. nr. S 210 om ambitionen om lyntog hver anden time mellem Aarhus og Hamborg

Spm. nr. S 210 Til transportministeren af: Sofie Lippert (SF): Bakker ministeren op om ambitionen om lyntog hver anden time mellem Aarhus og Hamborg, som regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og ministerpræsident Daniel Günther (CDU) fra henholdsvis region Syddanmark og delstaten Sydslesvig den 1. november gav håndslag på, og vil ministeren arbejde aktivt for, at der etableres regelmæssig og hurtig togdrift mellem Aarhus og Hamborg?

1.13) Spm. nr. S 258 om at regeringen vil forringe su’en for studerende på erhvervsakademierne, professionshøjskolerne og universitet

Spm. nr. S 258 Til uddannelses- og forskningsministeren af: Pelle Dragsted (EL): Vil ministeren forklare rimeligheden i, at regeringen vil forringe su’en for studerende på erhvervsakademierne, professionshøjskolerne og universiteterne og dermed gamble med den sociale mobilitet i uddannelsessystemet i en tid, hvor vi aldrig har været rigere som samfund, og hvor et stigende antal unge oplever et voldsomt præstationspres og alvorlig mistrivsel?

1.14) Spm. nr. S 266 om uddannelsesstøtten

Spm. nr. S 266 Til uddannelses- og forskningsministeren af: Katrine Robsøe (RV): Ser ministeren en fordel i et bredt politisk forlig bag uddannelsesstøtten, så der er ro om de studerendes livsvilkår i fremtiden, eller er regeringen klar til at opsige forliget for at kunne gennemføre sine besparelser alene eller sammen med su-kritiske partier?

1.15) Spm. nr. S 231 om placeringen af otte testvindmøller med en højde på op til 450 meter i Balling Enge ved Vadehavet

Spm. nr. S 231 Til ministeren for landdistrikter af: Pernille Vermund (NB): Finder ministeren, at placeringen af otte testvindmøller med en højde på op til 450 meter i Balling Enge ved Vadehavet er foreneligt med Vadehavet som UNESCO Verdensarv, beskyttet naturområde og fourageringsstop for millioner af trækfugle, og kan ministeren svare på, hvilket natursyn regeringen lægger til grund, siden Vadehavet stadig væk indgår i planlægningen af et tredje testcenter for vindmøller?

1.16) Spm. nr. S 263 om religionskritikken i Danmark

Spm. nr. S 263 Til kirkeministeren af: Katrine Daugaard (LA): Mener ministeren, at regeringen troværdigt kan siges at stå på religionskritikkens side, når den for nuværende er i gang med at kriminalisere dele af religionskritikken i Danmark?

1.17) Spm. nr. S 261 om at blive mødt som menneske i forbindelse med jobsøgning

Spm. nr. S 261 Til ministeren for ligestilling af: Sólbjørg Jakobsen (LA): Mener ministeren, at man i Danmark i forbindelse med jobsøgning bør have ret til at blive mødt som menneske med de kvalifikationer og egenskaber, man nu har, i stedet for at blive bedømt på sit køn, sin hudfarve eller andre ydre karakteristika?