Del fra: : :  
22.02.2024 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 59 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 23:

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om afholdelse af skolevalg under demokratisk betryggende forhold.

Af Mikkel Bjørn (DF) og Alex Ahrendtsen (DF).

(Anmeldelse 20.02.2024).

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til justitsministeren om beskyttelsen af stalkingofre.

Af Peter Kofod (DF) m.fl.

(Anmeldelse 20.02.2024).

3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 25:

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om initiativer, der skal sikre børn en tryg hverdag i folkeskolen.

Af Peter Kofod (DF) m.fl.

(Anmeldelse 20.02.2024).

4) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 6 [afstemning]:

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om folkeskoleelevers indflydelse på undervisningen.

Af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV).

(Anmeldelse 27.10.2023. Fremme 03.11.2023. Forhandling 20.02.2024. Forslag til vedtagelse nr. V 42 af Lotte Rod (RV), Sigurd Agersnap (SF), Helena Artmann Andresen (LA), Karina Adsbøl (DD), Lise Bertelsen (KF), Anne Hegelund (EL) og Helene Liliendahl Brydensholt (ALT). Forslag til vedtagelse nr. V 43 af Astrid Krag (S), Anni Matthiesen (V) og Lars Arne Christensen (M). Forslag til vedtagelse nr. V 44 af Alex Ahrendtsen (DF)).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 94:

Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven. (Nedsættelse af kontantforbudsgrænsen).

Af erhvervsministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 10.01.2024. 1. behandling 23.01.2024. Betænkning 08.02.2024. 2. behandling 20.02.2024. Tillægsbetænkning 20.02.2024).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 88:

Forslag til lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om teknologier til husdyrproduktion og samlet godkendelse eller tilladelse af husdyrbrug).

Af miljøministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 07.12.2023. 1. behandling 14.12.2023. Betænkning 24.01.2024. 2. behandling 20.02.2024).

7) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 86:

Forslag til folketingsbeslutning om et dyrepoliti og udvidede beføjelser i forbindelse med grov vanrøgt (borgerforslag).

Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Trine Pertou Mach (EL), Martin Lidegaard (RV), Peter Kofod (DF), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Kim Edberg Andersen (NB) og Aaja Chemnitz (IA).

(Fremsættelse 17.11.2023. 1. behandling 28.11.2023. Betænkning 07.02.2024).

8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 46:

Forslag til folketingsbeslutning om at hæve strafferammen for personfarlig gentagelseskriminalitet.

Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.

(Fremsættelse 10.11.2023. 1. behandling 11.01.2024. Betænkning 08.02.2024).

9) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 98:

Forslag til folketingsbeslutning om at sikre ressourcer til vurdering af pneumokokvaccination til 65+-årige og andre voksne i særlig risiko.

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DD) m.fl.

(Fremsættelse 19.12.2023).

10) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 54:

Forslag til folketingsbeslutning om en analyse af konsekvenser af privatiseringer på sundhedsområdet og øget brug af sundhedsforsikringer.

Af Pelle Dragsted (EL) m.fl.

(Fremsættelse 15.11.2023).

11) 1. behandling af lovforslag nr. L 105:

Forslag til lov om ændring af lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport. (Ændringer som følge af vedtagelsen af forordning om etablering af infrastruktur for alternative drivmidler).

Af transportministeren (Thomas Danielsen).

(Fremsættelse 07.02.2024).

12) 1. behandling af lovforslag nr. L 110:

Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven, hjemrejseloven og udlændingeloven. (Adgang til indkomstregistret i forbindelse med dedikeret vejledning om repatrieringsordningen, ændring af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunkt for hjælp til repatriering, høring af politiet i alle repatrieringssager, udvidelse af målgruppen for videregivelse af oplysninger til brug for udsendelse, videregivelse af helbredsoplysninger til brug for udsendelse, ændring af reglerne om behandling af sager om opholdstilladelse som udsendelseshindret samt fastsættelse af indrejseforbud ved overskridelse af en udrejsefrist m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek).

(Fremsættelse 08.02.2024).

13) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 99:

Forslag til folketingsbeslutning om at indføre en lovreguleret arbejds- og opholdsordning for familiehjælpere.

Af Victoria Velasquez (EL) og Karsten Hønge (SF) m.fl.

(Fremsættelse 19.12.2023).

14) Forespørgsel nr. F 19:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om befolkningstilvæksten i perioden fra 1980 til 2020.

Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.

(Anmeldelse 09.01.2024. Fremme 11.01.2024).

15) 1. behandling af lovforslag nr. L 104:

Forslag til lov om ændring af lov om social service og forskellige andre love. (Ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v.).

Af ministeren for ligestilling (Marie Bjerre).

(Fremsættelse 07.02.2024).

16) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 101:

Forslag til folketingsbeslutning om at skabe en stor dansk sprogmodel, også kaldet LLM eller large language model.

Af Lisbeth Bech-Nielsen (SF) og Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

(Fremsættelse 19.12.2023).

17) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 102:

Forslag til folketingsbeslutning om at beskytte beskyttede havområder mod fiskeri med bundslæbende redskaber i tråd med EU?s handlingsplan for fiskeri.

Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 09.01.2024).